Tasulised teenused

Vastuvõtt

Kindlustamata isiku perearsti esmane vastuvõtt 30.00
Kindlustamata isiku perearsti korduv vastuvõtt 15.00
Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt 15.00

Koduvisiit

Kindlustatud ja oma nimistu patsient 5.00

Tõendite vormistamine

Autojuhilubade med.tõend (tervisedeklaratsioon elektrooniline) 25.00
Autojuhilubade med.tõend(tervisedeklaratsioon paberkandjal) 30.00
Tervisetõend  (sisaldab kopsuröntgenit) 30.00
Tervisetõend toidukäitlejale( väljaheite külvid 3tk) 70.00
Tervisetõend loomapidajale( väljaheite külv 2tk , kopsuröntgen) 70.00
Tervisetõend (kopsuröntgen+ väljaheite külvid 3tk) 85.00
Relvaloa/abipolitseiniku tõendi taotlemiseks 30.00
Kindlustusdokumentide vormistamine 10.00
Tõend kohtule 35.00
Tõend ujulasse, laagrisse, kooli jne.  5.00
Tõend välisriiki tööle või õppima asumiseks 10.00

Uuringud patsiendi soovil

Vastavalt kehtivale haigekassa hinnakirjale

Vaktsineerimine (tellimisel)

gripp(neljavalentne) 15.00
puukentsefaliit (täiskasvanu) 30.00
puukentsefaliit (laps) 25.00
difteeria-teetanus tasuta