Tasulised teenused

Vastuvõtt

Kindlustamata isiku perearsti esmane vastuvõtt 25.00
Kindlustamata isiku perearsti korduv vastuvõtt 15.00
Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt 10.00

Koduvisiit

Kindlustatud ja oma nimistu patsient 5.00
alla 2a lapse koduvisiit  tasuta
Kindlustamata ja/või mitte oma nimistu patsient 50.00

Tõendite vormistamine

Autojuhilubade med.tõend (tervisedeklaratsioon elektrooniline) 25.00
Autojuhilubade med.tõend(tervisedeklaratsioon paberkandjal) 30.00
Tervisetõend (sisaldab kopsuröntgenit) 25.00
Tervisetõend toidukäitlejale, loomapidajale 70.00
Relvaloa/abipolitseiniku tõendi taotlemiseks 30.00
Kindlustusdokumentide vormistamine 10.00
Tõend kohtule 32.00
Tõend ujulasse, laagrisse, kooli jne.  5.00
Tõend välisriiki tööle või õppima asumiseks 10.00

Uuringud patsiendi soovil

Vastavalt kehtivale haigekassa hinnakirjale

Vaktsineerimine (tellimisel)

gripp(neljavalentne) 15.00
puukentsefaliit (täiskasvanu) 30.00
puukentsefaliit (laps) 25.00
difteeria-teetanus tasuta