Teated

NB! Meie töögraafik 19.10.2020-23.10.2020

Dr. Leht’i on puhkusel, teda asendab dr. Margus.

PAK avatud  dr.Margus vastuvõtt pereõdede vastuvõtud
E  19.10.2020  8.00-18.00  12.30-18.00  8.00-18.00
T  20.10.2020  8.00-16.00   8.00-13.00  8.00-16.00
K  21.10.2020  8.00-16.00  8.00-13.00  8.00-16.00
N  22.10.2020  8.00-16.00  8.00-13.00  8.00-16.00
R  23.10.2020  8.00-16.00  8.00-13.00  8.00-16.00

Perearstikeskuse töökorraldus pärast eriolukorra COVID-19 lõpetamist alates 01.06.2020

Meie tavapärane töökorraldus järk-järgult taastub. Jätkame oma tavapärase esmatasandi arstiabi osutamisega, arvestades teatud reegleid välistamaks koroonaviirusnakkuse edasist levikut.

●Kõikide patsientide vastuvõttudele  eelneb kaugkontakti meetodeid kasutades triaaž:
Täpsustatakse patsiendi juhtiv tervisekaebus, millega ta soovib perearstikeskuse poole pöörduda;
Täpsustatakse patsiendi anamnees järgnevates küsimustes:
Kas patsiendil esineb respiratoorseid haigussümptomeid ja/või palavikku üle 37,5° C;
Kas patsient või keegi tema leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID19 haigega;
Kas patsient või keegi tema leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul viibinud kõrge
nakkusriskiga välisriigis. (Teave riikide kõrge riskiga Euroopa riikidest asub välis-ministeeriumi
kodulehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopastsaabujatele. Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast
esmaspäevast.).

● Kasutatame jätkuvalt  kaugtöö võimalusi viirusinfektsiooniga patsientide käsitlemisel.

●Jätkuvalt kehtib põhimõte, et SARS-CoV-2 testimisele tuleks saata kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomitega patsiendid >10a vanuses. <10a vanuste laste testimise vajaduse otsustab meedik.

● Nädalavahetustel ja riigipühadel ajavahemikul 8:00–17:00 pöörduvad kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomitega patsiendid (nii perearstiga kui perearstita) perearsti nõuandeliini 1220 poole, kus näidustusega patsiendid suunatakse vajadusel arsti poolt COVID-19 testimisele.

● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.

● Töövõimetus- ja hoolduslehti enam ei saa alates 18.05.20 inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali. Töövõimetuslehe avamiseks tuleb võtta kontakti perearstikeskusega.

● Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni ja e-posti teel, ilma ette registreerimata perearstikeskusesse kohale tulla ei või.

● Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.

● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.

●  Infektsioonhaiguse sümptomitega patsiendid kutsume perearstikeskusesse ainult kindlal kokku lepitud ajal, väljaspool teiste patsientide vastuvõttu, vähendades nii võimalikku nakkuse leviku riski.

● Perearstikeskusse sisenemiseks annab loa perearstikeskuse töötaja, palun oodake meie klaasukse taga siniste toolide juures. Näomaski kandmine on kohustuslik kõigil patsientidel,  desinfektandi kätele annab perearstikeskuse töötaja.

●Visiidiks on planeeritud 20 või 30 minutit sõltuvalt töötaja graafikust

● Kui ooteruumis on teisi patsiente palun hoia 2m distantsi!

● Eesti Perearstide Seltsi poolt koostatud meelespea patsiendile perearsti vastuvõtule tulekuks.


NB! Koroonaviiruse kohta värske info on leitav Terviseameti kodulehel-
https://www.terviseamet.ee/et

Meie partnerid:

Ööpäevaringne perearsti nõuandetelefon 1220

Terviseamet,  Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn,   Tel 7943500,   E-mail: kesk@terviseamet.ee

Eesti Haigekassa Harju osakond, Lastekodu 48, Tallinn 10144,tel 669 6630 info@haigekassa.ee