Sõeluuringud

Iga 2a järel kutsub Eesti Haigekassa ravikindlustatud 50-69a naisi profülaktilisele rinnanäärmeuuringule, ennetamaks rinnanäärmevähki. 2018a. kutsutakse uuringule naisi sünniaastatega: 1949,1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968. Teatis tuleb Teile posti teel koju (haigekassa andmebaasis oleval aadressil).  Uuringul käimiseks ei ole vaja eraldi saatekirja, kaasa võtta isiku tõendav dokument.

  • SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla ,Tallinn, Sütiste tee 19 tel 5300 6334;617 2405,
  • OÜ Mammograaf, Kotka 12, Tallinn; reg tel 6274470
  • Ida-Tallinna Keskhaigla, Diagnostikakliinik (Magdaleena radioloogia osakond), Pärnu mnt 104, C korpus 1.korrus, tel. 666 1900

 

Emakakaelavähi varjase avastamise sõeluuringule kutsutakse 30–55-aastaseid ravikindlustatud naisi iga 5 aasta järel. 2018 aastal saadab haigekassa kutsed 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963 aastatel sündinud naistele, kellele eelmisel aasta jooksul ei ole teostatud PAP testi.

  • AS Ida- Tallinna Keskhaigla  tel 6661900
  • AS Lääne- Tallinna Keskhaigla  tel 6261314
  • AS Fertilitas tel. 605 9600, 6059601
  • AS Medicum tel. 605 0601
  • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, tel. 617 1049

Registreerimisel küsitakse Teie sünniaastat ja kontrollitakse ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Uuringu tulemusest teavitab Teid uuringu teostaja. Projekti raames tehakse naisele güneko-tsütoloogiline uuring( PAP). Uuringu läbiviimisel ei teostata naisele günekoloogilist läbivaatust.

 

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne, võimaldades avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid.

Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks on mitmes riigis kasutusel rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid. Enamikus riikides on sõeluuringu meetodina kasutatud peitvere testi, võttes koloskoopia appi vaid positiivse testivastusega inimestel.

Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69 aastased ravikindlustustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant 2018. aastal kutsutakse sõeluuringus osalema 1954, 1956, 1958. aastal sündinud isikud. Vähi sõeluuringute register kogub andmeid rahvastikuregistrist, vähiregistrist ja tervise infosüsteemist ning moodustab sõeluuringu sihtrühma. Sõeluuringus osalejatele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse. Kutses on info, et sõeluuringus osalemiseks vajaliku peitvere testi komplekti saab inimene kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida pereõe vastuvõtule.

Pereõe vastuvõtul saab inimene peitvere testi tegemiseks vajaliku komplekti. Komplektis on test, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress.

 

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele viidud sõeluuringuks vajalikud peitvere testi komplektid ja koloskoopiaeelseks soolepuhastuse protseduuriks vajalikud ravimid (lahtistid).

Võimalike küsimuste korral tasub esmalt pöörduda oma perearsti poole. Perearst nõustab ja vastab uuringuga seotud küsimustele.

 

Täpsemat infot sõeluuringute kohta saab perearstilt või haigekassast.