Laste ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 «Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend»
lisa

0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava

§ 1. Laste ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad

(1) Laste ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad on:

Jrk nr Lapse vanus / klass Arst Õde Hambaarst1 Silmaarst Uuringud
Kuulmisuuring2 Vereanalüüs
  1. 1 nädal (koduvisiit) X3 X4 X
  2. 2 nädalat x
  3. 1 kuu x
  4. 2 kuud x
  5. 3 kuud X X5
  6. 4,5 kuud x
  7. 6 kuud x
  8. 7 kuud x
  9. 9 kuud x x
10. 12 kuud x
11. 18 kuud x
12. 2 aastat x
13. 3 aastat x X X
14. 4 aastat x
15. 5 aastat x
16. 6–7 aastat x X (6 a)
17. 7–8 aastat / I x X (7 a)
18. 8–9 aastat / II x
19. 9–10 aastat / III x X (9 a)
20. 11–12 aastat / V x X (12 a)
21. 13–14 aastat / VII x X (14 a)
22. 15–16 aastat / IX x X (15 a)
23. 17–18 aastat / XI x

(2) Õpilase vanema või seadusliku esindaja nõusolekul viib § 1 lõikes 1 toodud tabeli punktides 17, 19, 21 ja 23 toodud õe tervisekontrollid läbi koolitervishoiuteenust osutav õde.

112 kuu ja 2 aasta vanuste laste puhul viib hambahaiguste ennetust läbi perearst. Hambaarsti ennetustegevused viiakse läbi 3-, 6-, 7-, 9-, 12-, 14- ja 15-aastaste laste vanuserühmades.
2 Kuulmisuuring, teostatakse reeglina sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt.
3 Lastearsti järelkontroll hiljemalt 5.–7. elupäeval sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt ainult vastsündinu varasel kojukirjutamisel (s.o 48 elutundi loomuliku sünnituse ja 96 elutundi keisrilõike korral).
4 Visiit või koduvisiit vastavalt lapsevanema ja perearstikeskuse kokkuleppele.
5 Kuulmisuuring lastel, kellel sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt uuringut ei tehtud.